top of page

Ansatte

Pål Kleven

Særlige arbeidsområder:
Foreningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, konkurranserett, immaterialrett mv.

Pål er en av Norges ledende advokater innen det idrettsjuridiske området, og representerer primært de store aktørene innen idretten. Pål har arbeidet med idrettsjuss siden han ble ansatt som konsernjurist i Norges Idrettsforbund (NIF) i 1999, og etter en periode som advokatfullmektig i advokatfirmaet Langangen & Helset etablerte han Advokatfirma Kleven & Kristensen (Idrettens Advokatkontor) sammen med Tomas Kristensen i 2002. Pål arbeider med alle sider av idrettens regelverk og har vært NIFs representant i lovutvalget der han blant annet har deltatt i revisjonsarbeidet med NIFs lover. 

Pål arbeider primært med sponsoravtaler, utøverkontrakter (landslagskontrakter og spillerkontrakter innen fotball mv), trenerkontrakter, optimalisering av idrettens markedsrettigheter,omstruktureringer og nedbemanninger, saker for Idrettens Domsutvalg og idrettens internasjonale Voldgitfsdomstol (CAS) i tillegg til generell rådgivning innen alle sider av idretten. 

Tomas Ø. Kristensen

Særlige arbeidsområder:

Foreningsrett, selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og skatterett

Tomas jobbet seks år i selskaps og finansavdelingen i advokatfirmaet Thommessen før han etablerte Advokatfirma Kleven & Kristensen sammen med Pål Kleven. Tomas har inngående kompetanse innen de generelle juridsike fagområder som feks kontraktsrett og selskapsrett, i tillegg til å ha detaljkunnskap om alle sider av idrettens regelverk. Tomas arbeider primært med de forretningsjuridiske og kommersielle sider ved idretten for de store aktørene inne idretten.

Morten Justad Johnsen

Særlige arbeidsområder:
Idrettens regelverk, foreningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, immaterialrett, straff og doping.

Morten har bred erfaring og god kjennskap til idrettens organisering og politiske system, og har arbeidet som internadvokat i Norges idrettsforbund og generalsekretær i Norges Seilforbund. Han kom til Kleven & Kristensen i 2018 etter å ha vært partner i Bull & Co Advokatfirma med ansvar for deres idrettsavdeling.

 

Morten bistår hovedsakelig med organisering og vedtekter for organisasjoner, utforming av avtaler (sponsoravtaler, utøveravtaler etc.), bistand til kommersielt samarbeid mellom organisasjoner og næringsliv, etablering av selskap til arrangementer og utarbeidelse av rettighetsstruktur for organisasjoner, enkeltutøvere og arrangementer. Morten fører jevnlig straffe- og dopingssaker innenfor idrettens domssystem, og har god kunnskap om internasjonalt regelverk som International Olympic Committee (IOC) og WADA (doping).

 

Morten er leder for Godkjenningsnemda i Kulturdepartementet, som godkjenner organisert kampaktivitet som tillater knockout.

bottom of page