top of page

Mats jobber bredt innenfor firmaets fagområder, og har erfaring med tvisteløsning i både ordinære domstoler og i idrettens egne tvisteløsningsorganer. Mats har i tillegg erfaring med transaksjonsarbeid i Advokatfirmaet Wiersholm og Nordisk Skibsrederforening, og har særlig kompetanse innenfor kontraktsrett og selskapsrett. 

 

CV:

 

2024 – d.d.:

Advokatfullmektig og advokat i advokatfirmaet Kleven & Kristensen DA

2021 – 2024:

Advokatfullmektig i Nordisk Skibsrederforening

2019 – 2021:

Advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm AS

2014 – 2019:

Mastergrad i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Verv:

2022 – d.d:

Styremedlem i Stiftelsen We Play Green

 

Idretter:
Fotball, håndball, ski og golf.

bottom of page