top of page

Pål er en av landets mest erfarne advokater innen idrettssektoren, og har hatt mange store og prinsipielle saker innen idretten (både innen idrettens egne nasjonale og internasjonale domsorganer og innen det sivile rettsapparatet).

Pål er også veileder og sensor for masteroppgaver på jusstudiet.

 

Pål arbeider spesielt med følgende forhold:

  • Foreningsrett (alle sider av idrettens nasjonale og internasjonale regelverk):

  • Kommersielle forhold (markedsavtaler, samarbeidsavtaler, utøveravtaler, treneravtaler, agentavtaler, overgangsavtaler mv)

  • Straffesaker innen idretten, herunder saker til idrettens domsorganer og varslingssaker

  • Arrangementer/mesterskap (OL, VM, EM mv)

  • Utforming av regelverk, retningslinjer og rettighetsstrukturer

  • Selskapsetableringer og innretningsmåter/struktur

  • Tvisteløsning nasjonalt og internasjonalt

  • Generell rådgivning innen fagområdene:

- Arbeidsrett (oppsigelser, nedbemanning,           omstrukturering, varslingssaker mv)

- Kontraktsrett

- Immaterialrett

 

CV:

2002 – d.d.:

Gründer/partner i advokatfirmaet Kleven & Kristensen DA (Idrettens Advokatkontor)

2000 – 2002:

Advokatfullmektig Advokatfirma Langangen & Helset  

1998 – 2000:

Konsernjurist i Norges idrettsforbund

1998:

Cand. Jur, Universitetet i Oslo

Verv mv:

2001 – 2005:

Styremedlem Norges Idrettsjuridiske Forening

 

Publikasjoner:  

Artikkelforfatter i Idrett & Juss, 5. utgave (Universitetsforlaget), 2022

 

Idretter:             

Fotball og ski.

bottom of page