Tjenester

Våre fagområder
 • Kontraktsrett

 • Foreningsrett

 • Idrettens regelverk

 • Selskapsrett

 • Skatte- og avgiftsrett

 • Arbeidsrett

 • IT/IKT-rett

 • Varemerkerett/patentrett

 • Konkurranserett

 • Personvernsrett

 • Familie- og arverett (ektepakt, samboerkontrakt, arveoppgjør mv)

Vi kan i den forbindelse bistå blant annet med følgende tjenester:

Idrett
 • Utforming og vurdering av avtaler/avtaleverk, herunder f.eks. sponsoravtaler, overgangsavtaler innen fotball, leverandøravtaler,TV-avtaler, ansettelsesavtaler og konsulentavtaler

 • Bistand med det kommersielle samarbeidet mellom toppklubber og selskaper/investorselskaper

 • Tilrettelegging og utarbeidelse av kommersielle rettighetsstrukturer for særforbund og klubber og utøvere

 • Det meste innen FIFAs og NFFs reglement hva gjelder spilleroverganger

 • Idrettsorganisering (alt innen NIFs lovverk)

Næringsliv
 • Etablering av selskaper

 • Utarbeidelse av vedtekter og andre nødvendige dokumenter ifm stiftelse av et selskap

 • Generell avtalerett

 • Bistand i forbindelse med kontraktsforhandlinger

 • Bistand i forbindelse med konkurranserettslige vurderinger)

 • Bistand i forbindelse med beskyttelse av rettigheter (opphavsrett, varemerkerett mm)

 • Skatte-/og avgiftsrett, herunder internasjonale skatterett, særlig knyttet opp mot norske og internasjonale idrettsutøvere samt konkurranser i inn- og utland

 • Organisering og strukturering