top of page

Utøvere

Vi bistår toppidrettsutøvere innen alle idrettsgrener med å optimalisere deres kommersielle virksomhet.

 

Det er viktig for oss å ivareta idrettsutøvernes interesser overfor aktørene i næringslivet (agenter, utstyrsleverandrører og samarbeidspartnere). Vår erfaring er dessverre at mange idrettsutøvere blir tilbudtlangt dårligere avtalevilkår enn de kunne og burde fått. Vi påser at våre utøvere oppnår optimale vilkår i sine avtaler.

Vår bistand omfatter blant annet:

  • Inngåelse av agentavtaler for fotballspillere

  • Fremforhandling av spilleravtaler for fotballspillere

  • Fremforhandling av overgangsavtaler innen fotballen

  • Rettighetsforvaltning og optimalisering av markedsrettigheter for landslagsutøvere

  • Inngåelse av utstyrsavtaler

  • Inngåelse av markedsavtaler

  • Skatte- og avgiftsrådgivning

bottom of page